Quy trình vay mua xe Lexus trả góp – Tài chính Lexus

Quy trình vay mua xe Lexus trả góp tại Lexus Thăng Long – Phòng tái chính Lexus Thăng Long Đăng ký vay mua xe Lexus: Bên vay sẽ được yêu cầu điền vào phiếu Đăng Ký Vay ( Theo mẫu của tài chính Lexus) và cung cấp những tài liệu hỗ trợ đính kèm theo

countinue reading
, , , , , , ,