Quy trình vay mua xe Lexus trả góp – Tài chính Lexus

Quy trình vay mua xe Lexus trả góp tại Lexus Thăng Long – Phòng tái chính Lexus Thăng Long Đăng ký vay mua xe Lexus: Bên vay sẽ được yêu cầu điền vào phiếu Đăng Ký Vay ( Theo mẫu của tài chính Lexus) và cung cấp những tài liệu hỗ trợ đính kèm theo

countinue reading
, , , , , , ,

Dịch vụ tài chính Lexus

Công Ty Tài Chính LEXUS Việt Nam (TFSVN) TFSVN là công ty tài chính 100% vốn nước ngoài được đầu tư bởi Tập đoàn Tài chính Lexus(TFC), và là thành viên của Tập đoàn Dịch vụ Tài Chính Toyota – Lexus (TFSC). Mục tiêu kinh doanh TFSVN hướng tới là cung cấp các sản phẩm tài

countinue reading
, ,