Bảo hiểm Lexus – Lexus Thăng Long

Bảo Hiểm Lexus: Chương trình bảo hiểm Lexus là chương trình đươch thiết kế đặc biệt bổi Công ty TNHH Bảo Hiểm PNT MSIG Việt Nam – Công ty bảo hiểm duy nhất 100% vốn Nhật Bản tại Việt Nam. Để mang lại sự yên tâm tòan diện đến cho chiếc xe Lexus đẳng cấp