Quy trình vay mua xe Lexus trả góp – Tài chính Lexus

Quy trình vay mua xe Lexus trả góp tại Lexus Thăng Long – Phòng tái chính Lexus Thăng Long

  1. Đăng ký vay mua xe Lexus:

Bên vay sẽ được yêu cầu điền vào phiếu Đăng Ký Vay ( Theo mẫu của tài chính Lexus) và cung cấp những tài liệu hỗ trợ đính kèm theo quy định trong Chương trình Tín Dụng của Lexus (TFSVN). Thông tin chi tiết của chương trình tín dụng, tùy theo sự cân nhắc và xem xét của phòng tài chính Lexus, sẽ được sủa đổi, hợp nhất, bổ sung hoặc thay thế tùy thời điểm.

    2. Đánh giá sơ bộ khách hàng vay mua xe Lexus:

Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ từ khách hàng vay mua xe Lexus, Tài chính Lexus ( TFSVN) sẽ nhanh chóng thực hiện việc thẩm định năng lực pháp luật và khả năng tài chính của Bên vay hoặc Bên Bảo Lãnh để đánh giá khả năng thanh toán khoản tín dụng của Bên Vay hoặc Bên Bảo Lãnh.

    3. Ký Kết Bộ Hợp Đồng Tín Dụng

Sau khi hoàn tất việc đánh giá sơ bộ nói trên, nếu chấp thuận, TFSVN và các bên sẽ ký kết phần lớn các tài liệu của Bộ Hợp Đồng Tín Dụng, trừ những tài liệu mà Tài chính Lexus yêu cầu ký kết sau theo quy định của Chương Trình Tín Dụng tùy từng thời điểm.

   4.Giải ngân Khoản Tín Dụng và Bàn Giao Xe:

Việc cấp tín dụng và Khoản Tín Dụng sẽ tùy thuộc vào sự xem xét của Tài Chính Lexus tùy từng lúc và từng sự việc, và phụ thuộc vào quyền ưu tiên cho Tài Chính Lexus được rút lại việc cấp tín dụng và Khoản Tín Dụng đã cấp và yêu cầu Bạn thanh toán đầy đủ ngay khi có yêu cầu.

Vào Ngày Hiệu Lực, Tài Chính Lexus sẽ giải ngân Khân Tín Dụng cho Đại lý Lexus Thăng Long như là điều kiện đầu tiên quyết để bàn giao xe cho Bên Vay. Bên Vay thừa nhận và đồng ý với Tài chính Lexus đã giải ngân khoản tín dụng một cách phù hợp và không có bất kỳ khiếu nại nào về việc giải ngân đó.

Trên đây là toàn bộ quy trình vay mua xe Lexus trả góp tại Lexus Thăng Long do phòng Tài chính Lexus thực hiện sẽ giúp cho quý khách hàng hiểu về quy trình mua xe trả góp. Chúng tôi cam kết sẽ mang tới quý khách hàng những dịch vụ tài chính tốt nhất.

Mọi thông tin chi tiết, Quý khách hàng vui lòng gọi:

Hotline: 0988777886 – 01295157777 Phòng tài chính Lexus Thăng Long.

Trân trọng!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *