RX

RX 350L

Từ 4,280,000,000 VNĐ

Mã lực: 290 HP

Tốc độ tối đa: 10.93 l / 100km

Tăng tốc 100km/h: 7.5 sec

RX 450h

Từ 4,710,000,000 VNĐ

Mã lực: 259 HP

Tốc độ tối đa: 6.17 l / 100km

Tăng tốc 100km/h: 7.7 sec

RX 350

Từ 4,190,000,000 VNĐ

Mã lực: 295 HP

Tốc độ tối đa: 9.9 l / 100km

Tăng tốc 100km/h: 7.9 sec

RX 300 F SPORT

Từ 3,350,000,000 VNĐ

Mã lực: 235 HP

Tốc độ tối đa: 11,9 km/L

Tăng tốc 100km/h: 9,1 giây

Rx 300

Từ 3,190,000,000 VNĐ

Mã lực: 233 HP

Tốc độ tối đa: 2.0 lít

Tăng tốc 100km/h: 9.3 sec

RX 450h

Từ 4,640,000,000 VNĐ

Mã lực: 308

Tốc độ tối đa: 230

Tăng tốc 100km/h: 7.7s

RX 350L

Từ 4,210,000,000 VNĐ

Mã lực: 290

Tốc độ tối đa: 200

Tăng tốc 100km/h: 7.5s

RX 350

Từ 4,120,000,000 VNĐ

Mã lực: 296

Tốc độ tối đa: 200

Tăng tốc 100km/h: 7.9s

RX 300

Từ 3,180,000,000 VNĐ

Mã lực: 233

Tốc độ tối đa: 200

Tăng tốc 100km/h: 9.3s

0988777886

Đăng ký tư vấn

Đăng ký tư vấn