Sedan

LS 500h

Từ 8 VNĐ

Mã lực: 295 HP

Tốc độ tối đa: 6.7 l /100 km

Tăng tốc 100km/h: 5.4 GIÂY

LS 500

Từ 7,310,000,000 VNĐ

Mã lực: 415 HP

Tốc độ tối đa: 9.15 l /100 km

Tăng tốc 100km/h: 7.5 GIÂY

ES 250 F SPORT

Từ 2,680,000,000 VNĐ

Mã lực: 204 HP

Tốc độ tối đa: 14.1 km/L

Tăng tốc 100km/h: 9.1 sec

ES 300h

Từ 3,100,000,000 VNĐ

Mã lực: 176 HP

Tốc độ tối đa: 4.6 L / 100 km

Tăng tốc 100km/h: 8.9 giây

ES 250

Từ 2,590,000,000 VNĐ

Mã lực: 204/6600 HP

Tốc độ tối đa: 7.06 L/100 km

Tăng tốc 100km/h: 9.1 giây

IS 300 F SPORT

Từ 2,560,000,000 VNĐ

Mã lực: 241 HP

Tốc độ tối đa: 13,9 km/L

Tăng tốc 100km/h: 350 Nm

IS 300h

Từ 2,820,000,000 VNĐ

Mã lực: 220 HP

Tốc độ tối đa: 5,5 km/L

Tăng tốc 100km/h: 8,7 giây

IS 300 Standard

Từ 2,490,000,000 VNĐ

Mã lực: 241 HP

Tốc độ tối đa: 8,5 km/L

Tăng tốc 100km/h: 7,1 giây

IS 300 Luxury

Từ 2,490,000,000 VNĐ

Mã lực: 241 HP

Tốc độ tối đa: 8,5 km/L

Tăng tốc 100km/h: 7,1 giây

LS 500h

Từ 7,830,000,000 VNĐ

Mã lực: 354

Tốc độ tối đa: 250

Tăng tốc 100km/h: 5.4

LS 500

Từ 7,080,000,000 VNĐ

Mã lực: 415

Tốc độ tối đa: 230

Tăng tốc 100km/h: 7.5

ES 250

Từ 2,499,000,000 VNĐ

Mã lực: 210

Tốc độ tối đa: 204

Tăng tốc 100km/h: 9.1

0988777886

Đăng ký tư vấn

Đăng ký tư vấn